เมื่อวันที่24 – 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Google Ignite Summer Program ไหนๆก็ไม่ไดัอัฟบล็อคมานานแล้วเลยถือโอกาสฤกษ์งามยามดีนี้มาเล่าสู่กันฟังถึงบรรยากาศในงานก็แล้วกันนะครับ  😀 Continue reading