YWC คืออะไร ?

Young Webmaster Camp หรือ YWC คือค่ายเว็บที่ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย แถมยังเป็นค่ายระดับนักศึกษาที่น่าจะอัตราการแข่งขันสูงที่สุดในประเทศอีกด้วย

Continue reading